Denizcilik sektörü, yeşil limanlarla karbon ayak izini azaltıyor

Denizcilik sektörü, yeşil limanlarla karbon ayak izini azaltıyor

Denizcilik sektörü, yeşil limanlarla karbon ayak izini azaltıyor

Liman tesislerinin sürdürülebilir olması için kolları sıvayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü “Yeşil Liman / Eko Liman” projesi adı altında önemli bir adım attı.

Dünyada gemi kaynaklı emisyonların yüzde 70’inin kıyıya 400 kilometre mesafe içinde oluştuğu, gemi ve liman kaynaklı emisyonların özellikle kıyı kentlerinde yaşayan insanların sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde yılda 19 bin kişi sadece gemi ve liman kaynaklı emisyonlar nedeniyle akciğer kanserine yakalanıyor. 60 bin kişi de yine bu emisyonlar nedeniyle çeşitli hastalıklara yakalanarak hayatını kaybediyor. Türkiye’de birçok liman tesisi kent merkezlerinde veya yakınında hizmet veriyor. Bunun sonucunda da gemi ve liman operasyonlarından kaynaklı kirlilik, şehir yaşamını ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Liman tesislerinin sürdürülebilir olması için kolları sıvayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü “Yeşil Liman / Eko Liman” projesi adı altında önemli bir adım attı. “Yeşil Liman / Eko Liman” projesi dünya genelinde birçok liman tesisi tarafından uygulanıyor ve gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak değerlendiriyor. Yeşil Liman - Eko Liman Projesi kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması, projenin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılarak limanlarımızın uluslararası bir marka haline getirilmesi, liman tesislerine yönelik belirlenen “Yeşil Liman Sektörel Kriterleri”nin uluslararası deniz trafiğine açık limanlarımızda uygulanarak yeknesaklık sağlanması hedefleniyor.

loader