Depo ve Antrepo Organizasyonu

Depo ve Antrepo Organizasyonu

Depo tanım itibariyle koli, paket, palet gibi ürünlerin sistematik olarak istiflendiği, tahmil ve tahliyesinin gerçekleştirildiği açık veya kapalı saklama alanlarıdır. Antrepo ise, gümrüklenmiş ticari niteliğe sahip malların konulduğu, gümrük mevzuatı, vergi ve diğer yasal zorunluluklara tabi olan açık ya da kapalı depolama alanıdır.

Gerek Ambarlı gerekse de Gebze bölgesinde genel kullanıma açık depo ve antrepolarla hizmet vermekteyiz.

loader