Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler

EEC
EFTA
FAO
GATT
IATA
IBRD
ICC
ICJ
IMF
NATO
OECD
OPEC
UN
UNESCO
UNICEF
WHO
: Avrupa Ekonomi Topluluğu (European Economic Community)
: Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association)
: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (Food & Agriculture Org.)
: Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs & Trade)
: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)
: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank For Reconstruction)
: Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber Of Commerce)
: Uluslararası Adalet Divanı (International Court Of Justice)
: Uluslararası Para Fonu (International Manetary Fund)
: Kuzey Atlantik Savunma Paktı (North Atlantic Treaty Organization)
: Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü (Organization For Economic Cooperation )
: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (Organization Of Petroleum Exporting Countries)
: Birleşmiş Milletler (United Nations)
: Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational)
: Birleşmiş Milletleri Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu (United Nations International)
: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
loader