Incoterms

Incoterms

FOB        (FREE ON BOARD)/ Gemi Bordasında Teslim

CFR         (COST AND FREIGHT)/ Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

CIF          (COST, INSURANCE AND FREIGHT)/ Mal Bedeli, Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim

DAP        (DELIVERED AT PLACE)/ Belirlenen Yerde Teslim

EXW       EX-WORKS – TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM

L/C          LETTER OF CREDIT ( AKREDİTİF)

POL        PORT OF LOADING (YÜKLEME LİMANI )

POD        PORT OF DISCHARGE (MALIN BOŞALTMA LİMANI )

DEST       DESTINATION ( SERVİS VERİLEN LİMAN YADA ÜLKELER )

LI/LO      LINER IN LINER OUT

FI/FO      THC         TERMINAL HANDLING COST

ETA         ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (TAHMİNİ VARIŞ TARİHİ )

ETS          ESTIMATED TIME OF SAILING ( TAHMİNİ HAREKET TARİHİ )

BAF         BUNKER ADJUSTMENT FACTOR ( YAKIT AYARLAMA ORANI)

DEMURAJ : Armatör yada acentanın yükleme & boşaltma için verilen serbest süre aşıldığında taşıtanın ödemeyi kabul ettiği ücrettir.

ARDİYE : Liman sahasını kullanan her aracın ödediği kiradır. Ardiye ücreti kullanılan süreye paralel olarak gittikçe artar.

MANİFESTO: Gelen veya giden malın ne olduğunu, ağırlığını, nasıl paketlendiğini, vardığı yerde kime teslim edileceğini vs. gösteren evraktır

KONŞİMENTO: Yükün hangi durumda gemiye alındığını, yüklendiğini, hangi koşullar altında taşınacağını ve teslim edileceğini belirten kıymetli evraktır

FI/FO : FREE IN /FREE OUT

LI/LO : LINER IN / LINER OUT

SHIPPED ON BOARD: Malların gemiye yüklendiğini gösterir kayıt / tarih.

FREIGHT: NAVLUN (TAŞIMA BEDELİ )

FREIGHT PREPAID: Navlunun peşin ödeneceğini belirtir

FREIGHT COLLECT:Navlunun varış limanında ödeneceğini belirtir

GATE IN: Konteynerin limana giriş yapması

GATE OUT: Konteynerin limandan çıkış yapması

TLX RELEASE/ WAYBILL: Malların orijinal konşimento ibraz edilmeden alıcıya salıverilmesini sağlar

ORDINO: Konşimentoda yazılı malların çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimattır.

AWB: Airway bill ( Havayolu konşimentosu )

CMR: Karayolu konşimentosu

BILL OF LADING: Denizyolu konşimentosu

HOUSE BILL OF LADING:  Bu taşıma belgesi taşımayı kendi yapmayan nakliyeci (Forwarder) tarafından düzenlenen ciro edilemez nitelikte bir taşıma senedidir.

CY/CY:Container yard / Container yard (acentanın konteyneri limandan limana taşıması )

loader